De Dorpsontmoeting In Kepèl

Welkom bij dorpsontmoeting in Kepèl, een ontmoetingscentrum voor en door inwoners van Panningen of zich daartoe aangetrokken voelen. 
Ons doel is het bevorderen van het welzijn van de bezoekers, door het samen brengen van mensen.
Activiteiten zijn hierbij een middel, geen doel, alles kan, maar niets moet. Dit gebeurt in een gezellige en ontspannen sfeer, met en voor elkaar, ondersteund door beroepskrachten (coaches) en vrijwilligers.


Begeleiding

De Dorpsontmoeting wordt aangestuurd door coaches, samen meerdere vrijwilligers die hun inbreng leveren.

Bezoekers zijn welkom op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Wij bieden welzijn, daar wij géén zorg bieden, kan de bezoeker een thuiszorgorganisatie inschakelen voor het waarnemen van planbare zorg.


Eigen bijdrage

Zie hiervoor het kopje tarieven.


Deelnemen

Iedereen is van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen.
Op afspraak kan de coach u rondleiden en verdere informatie geven over de Dorpsontmoeting.
Tel. 06-24 15 22 00 (bereikbaar maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 16.00 uur).
Contact kan ook per e-mail: panningen@dorpsontmoeting.nl of via Whats-App.
Onze eigen ingang is aan de Nijverheidsstraat, de poort door dan direct links.


We zijn ook te volgen op facebook:

www.facebook.com/DorpsontmoetingPanningen (ook zonder inlog te bekijken).De eigen ingang.


Onze huiskamer.


Gedeelte van de keuken.