Samenstelling van ons bestuur:

  • Voorzitter               
  • Secretaris 
  • Penningmeester

Onze bestuursleden zijn vrijwilligers.

Nieuwe bestuursleden zijn erg welkom, voor informatie kunt u contact opnemen met Dorpsontmoeting in Kepèl.