Fotoalbum

Carnaval en karboet eate

Voor de carnaval hebben we steken gemaakt uiteraard in het rood geel groen, voor de kou met sjaaltje

En toen nog ein fiesje karboet, kouje broed met kroet gegeate en bak leverworst.